Gelişen ve değişen dünyada, her alanda olduğu gibi sağlık alanı da, insanlar için gelişmeye devam etmektedir. İnsanlar artık, bulundukları ülkenin olanaklarına bağlı kalmadan, sağlık hizmeti almak için başka bir ülkeye seyahat etmektedir. Bu durum sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır.

Sağlık turizmi, insanlar için oldukça önemli bir durumdur. İnsanlar, sağlıklarına kavuşmak, sağlıklarını korumak veya geliştirmek için güvenli bir sağlık kapısı arayışı içindedir.

Türkiye, eşsiz ve stratejik coğrafi konumu ile Avrupa, Asya ve Orta Asya’ya sınırı bulunan iki kıta arasındaki kavşak noktasıdır. Birçok ülkeden uçakla kolay ve kısa sürede ulaşılabilir. Türkiye, geçmişinden gelen misafirperverlik geleneğini medikal turizm hizmeti anlayışıyla birleştirmiştir. Sağlık turistinin Türkiye’ye ayak basmasından itibaren, evine uğurlanana kadar ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmet, uzman sağlık personeli ve acente yetkilileri tarafından karşılanmaktadır.
Türkiye’de sağlık turizmi tarihçesine bakacak olursak;

—  1990 – 2000 yılları arasında, sağlık turizmi konuşulmaya başlanmıştır.

 • 2000 – 2005 yılları arasında, sağlık turizmi medya gündemine girmiştir.
 • 2005 – 2008 yılları arasında, sağlık turizmi çeşitliliğinde medikal turizmi öne çıkmıştır.
 • 2005 – 2010 yılları arasında, STK, kamu ve özel sektörde sağlık turizmi farkında lığı oluşmuştur.
 • 2010 – 2014 yılları arasında, stratejik eylem planında yer almıştır.  2010 yılında, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü kurulmuştur.
 • Yine 2010 yılında sağlık turizmi ile ilgili ilk mevzuat değişikliği yayınlanmıştır.
 • Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığının, 2023 vizyonuna girmiştir.
 • Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeline işaret etmiştir.
 • Hükümet politikası haline gelmiştir.
 • Bunlara ek olarak, Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC), 2005 yılında sağlık turizmi faaliyetlerini geliştirmek ve ulusal çabaları birleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Sağlık turizminin sadece hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi gerekir.

Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm, sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir.
Bunlar;

1.Tıp Turizmi,

2.Termal Turizmi,

3.Yaşlı ve Engelli Turizmidir.
Sağlık turizminin birçok sebebi vardır. Yapılan araştırmaların sonucu olarak bunları kısaca incelemek gerekirse ülkelerin yüksek teknolojileri içeren sağlık hizmetinin yokluğu veya azlığı, daha kaliteli sağlık hizmeti alınması,tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu, sağlık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması, kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini istenmemesi, Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği, çoğunlukla termal tesisin ve termal Turizm imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi, Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması, Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri, Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği. Sağlık turizmini kısaca özetlemek gerekirse insanların daha iyi imkanlar da sağlık hizmetleri almak için yaptıkları seyahatler diyebiliriz. Bununla birlikte sağlık turizmi dünya da ve ülkemizde oldukça hızlı gelişmekte ve önem kazanmaktadır.

Türkiye’de daha önceleri yalnızca özel hastanelerde yoğun olarak hizmet verilen sektör olan sağlık turizmi, günümüzde kamu hastaneleri ve üniversitelerde alt yapı güçlendirilmesi ile daha yaygın hale getirilmektedir.

2019 yılında sağlık turizmi ve turistiğin sağlığı kapsamında ülkemizde 701.046 hasta sağlık hizmeti almıştır.

2020 yılında yaşanan küresel salgın sebebiyle sağlık turisti sayısında gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir.

2021 yılında 670.730 kişi sağlık hizmeti almış,

2022 yılında toplam 1.258.382 kişi sağlık hizmeti almıştır.

2023’ün ilk  iki çeyreğinde toplam 746.290 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiştir.

Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla; Plastik Cerrahi, Çene Cerrahisi, Kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz, şeklindedir.

Ülkemizde son 20 yılda yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla batı ülkelerini aratmayacak bir yapıdadır. Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından dünyada yedinci, Avrupa da birinci sıradayız. Bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaya başlanmıştır. Hastanelerimizdeki batı standartlarındaki sağlık hizmetlerini ve termallerini kendi insanımıza sunduğumuz gibi çevremizde yaşayan tüm insanlara sunuyoruz.

Ülkemize de yapılan sağlık turizmi yapılan araştırmaların sonucu olarak ülke sıralaması su şekildedir Almanya, Hollanda, Fransa, Türk Cumhuriyetleri, Avusturya ve Orta Doğu Ülkeleridir. %70’i bu ülkelerden gelmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu gelen bu hasta sayılarının %92 gibi büyük bir bölümü özel hastaneleri tercih etmektedir. Yine yapılan araştırmalar sonucu olarak Göz, Diş, Ortopedi, Kardiyoloji, Onkoloji, Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahisidir ve %80’i bu branşlara gelmiştir.

Son yıllarda özel sağlık hizmetleri de hızla gelişmeye başlamıştır. Türkiye; modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. Türkiye’deki birçok özel hastanenin hizmet kalitesi dünyaca ünlü akreditasyon kuruluşlarınca onaylanmıştır. Bu bağlamda Türkiye, dünyada ikinci sıradadır. (Türkiye de akredite olmuş 42 onaylı sağlık kuruluşumuz vardır.)

Türkiye coğrafi konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile Sağlık Turizmi açısından bir çekim merkezidir. Hem tarihi ve kültürel zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın on gözde ülkesinin içinde yer almaktadır.

Türkiye, ileri teknoloji kullanan ve fiyat avantajı sunan sağlık tesisleri ile Sağlık Turizminin parlayan yıldızıdır. 2008 yılından 2023  yılına kadar ülkemizi sağlık turizmi için ziyaret eden hastaların sayısı her yıl sayısını ikiye katlayarak hızlı bir yükseliş içindedir.

Bu doğrultuda Ülkemizi için sağlık turizmini önemli kılan muhtemel bazı hususlar şunlardır:

 • Sağlık Turizmi ülkemiz için  Yeni istihdam alanları ve niteliğini belirler.
 • Ülkemizin Ekonomik açıdan katma değerini yüksektir,
 • Ülkemizi Uluslararası arenada güçlü ülke imajı ve prestijinin artmasını  sağlar.
 • Ülkemizin Önemli bir  tanıtım ve reklam aracıdır.
 • Ülkemizi Olumlu yönde sosyokültürel etkileşim sağlayabilir,
 • Ülkemizdeki Turizmin dört mevsim, tüm yıla yayılmasını sağlar
 • Ülke Turizminin yapısını, boyutunu ve ticaret hacmini genişletir,
 • Ülkemizin Uluslararası iletişimi güçlendirir ve dostluklar kurmasına yardımcı olur.

Ülkemizde sağlık turizminin yükselişi için kuşkusuz ki Özel sağlık kurumlarının önemi oldukça büyüktür.

Bu alanda Ortadoğu Sağlık Grubu olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışmakta, Ankara’da ve İstanbul da bulunan sağlık kurumlarımızla hizmet vermekteyiz. Ankara’da  iki özel hastanemiz, tıp merkezimiz güzellik salonlarımız ve Ankara ve İstanbul’da bulunan Türklab laboratuarımızla akredite olarak, ulusal ve uluslar arası düzeyde, ülkemizdeki hastalarımıza ve sağlık turizmi açısından gelen hastalarımız için 42 yıllık deneyimimiz ile tam donanımlı uluslararası sağlık hizmeti vermekteyiz.

Yenimahalle de bulunan hastanemiz 15000 metre kare alan üzerine 15 katlı, 140 maksimum yatak kapasitesinin %80’ini kullanmakta olup, 5 ameliyathanesi, 40’tan fazla polikliniği, 2 doğum salonu, 8 yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 25 yoğun bakım ünitesi, tümü özel ve suit odalardan oluşmakta olan hasta odaları ve 400’den fazla çalışanıyla faaliyettedir.

Günlük yaklaşık 1500 hastaya hizmet verme kapasitesi bulunan hastanemiz ortalama olarak 1000 hastaya hizmet vererek kapasitesinin %80’ini aktif olarak kullanmaktadır. Hastanemizde aylık 500 den fazla ameliyat gerçekleşmektedir.

Hastanelerimiz, sektörün de iyi yetişmiş ve eğitimli insan gücüne sahiptir. Yabancı dil bilen doktor ve sağlık çalışanlarıyla iletişim konusunda sorun yaşanmamaktadır. Sağlık turisti, kafasında oluşan her türlü soruya kolaylıkla cevap alabilir. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında gerek doktorlar gerekse hemşireler tedavi olan sağlık turistini yeterli düzeyde bilgilendirerek moral olarak iyi olmasını sağlamaktadırlar.

Sağlık turizmi açısından hastalarımızın tedavilerinin başlangıcından ülkelerine dönene kadar olan sürecinde güvenleri konforları ve hizmet kaliteleri açısından özel olarak ilgilenmekte ve tedavilerini tamamlamaktayız.

Yine Ankara İncek hastanemiz Türkiye’de bir ilk olan tam teşekkürlü fizik tedavi ve Rehabilitasyon hastanesidir. Hastanemiz 7500 metre kare yeşil alan üzerine kurulmuş, 182 yatak kapasiteli bir hastanedir. Hastanemiz bütüncül tedaviyi ilke edinmiş Rehabilitasyon hastalarını fizik tedavinin yanı sıra nöroloji, psikiyatri, kardiyoloji, dahiliye, cildiye, radyoloji ve laboratuar desteklerini de ekleyerek tedaviyi tam kapsamlı olarak ele almıştır.

Hastanemiz ileri derecede teknoloji donanımına sahip cihazlarımızla ve bunun yanı sıra, konusunda en iyi doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz ve yardımcı sağlık personelleri ile hastalarımızın tedavilerini güçlendirmeyi ilke edinmiştir.

Çok uzun süreli tedavi gerektiren rehabilitasyon hastaları ve hasta yakınları için bu süreç maddi ve manevi zor bir dönemdir. Biz bu süreci tam anlamıyla bütüncül bir tedavi olarak görmekte ve hastalarımızın bu zorlu sürecini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaktayız.

Hastanemizde; Rehabilitasyonlu havuz tedavisi(hidroterapi), hasta ve hasta yakınları için  art terapi, sosyal faaliyetler, el-göz koordinasyonu, hasta ve hasta yakınları için   ebru sanatı, seramik çalışması, müzik dinletisi ve birçok sanatsal faaliyetler ile ruh sağlığını ve beden sağlığını koruma ve geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Konuşma terapisi, yutma terapisi, denge problemlerini oyun oynayarak ortadan kaldırmak adına sanal oda, iş kazaları ve el-kol rehabilitasyonu için ergoterapi odası,

300 metre kare üzerinde rehabilitasyon salonlarımızla hizmet vermekte ve hastalarımız için tüm bu tedaviyi paket olarak vermekteyiz.

Hastanemizi Ortadoğu sağlık gurubuna eklediğimizden itibaren tedavi sürecimizde bir çok başarı hikayemiz olmuştur. Sadece göz teması olan ve solunum cihazına bağlı gelen bir çok kronik rahatsızlığı olan ve  yatak yaraları ciddi boyutlarda ilerlemiş hastalarımızı, 1- 2 yıllık tedavi sürecinden sonra  baston ile yürüyerek uğurlamanın haklı gururunu yaşıyor bunları sizinle paylaşmaktan onur duyuyoruz.

Başta ülkemiz ve tüm dünyada genel sorun gibi görünen, insani duygularımızın esaretin de  kaldığımız ama inkarda edemediğimiz, yatağa bağımlı hasta sorunu, yaşlı sorunu, rehabilitasyon hasta çokluğu sorunu artmaktadır. Biz bu sorunu yaşlı bakım evleri düşüncesiyle değil bedensel sağlık ve psikolojik sağlık olarak, işin uzmanları ile ele alıp hastalarımız için tedavi programları oluşturmanın onurunu yaşıyoruz.

Genel sorun olarak görünen bu konular tam bir sağlık sorunudur bunun bilincinde olmak ve hizmet vermekten onurluyuz..

42 yıldır önce insan ve sağlık diyerek hastalarımızın tercih ve değerlerine saygı duyarak hizmetimize bilimsel ve etik kurallara uygun olarak devam edeceğiz.

Ortadoğu Sağlık Grubu olarak, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu ülkeler olmak üzere tüm diğer ülke vatandaşlarına sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazırız. İnanıyoruz ki; pek yakında, Sağlık turizmi konusunda dünyada bir numara olacağız.

Saygılarımla…

Dr. Eyüp ÖZEREN