VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunarak, çalışanlarımızın yetenek ve iş gücünden yararlanarak, işbirliği ve dayanışma ile hasta memnuniyetini arttırmak, sağlık hizmetinde hiçbir ayrım gözetmeden kaliteli, şeffaf ve hep ileriye yönelik yenilikleri takip ederek bilimsel , evrensel hizmet vermek, dünyadaki en kaliteli sağlık merkezlerinden biri olmaktır.

MİSYONUMUZ

Tecrübemiz ile hasta ve hasta yakınlarına kaliteli, çağdaş, güvenilir sağlık hizmeti vermeyi amaç edinmiş kökleri eskiye dayanan ve hedefleri hep ileriye yönelik olmak amacı ile;

* Uluslararası standartlarda kaliteli hizmet vermek.

* Uzman kadromuz ile güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sağlamak.

* Deneyimli personellerimiz ile hasta memnuniyetine odaklı, yüksek kalitede sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak.

*Yayınlamış olduğumuz dergi ve gazetemizle hasta ve hasta yakınlarını doğru bilgilendirmek.

*Uzman hocalarımız tarafından verilen konferans ve branş eğitim hizmetleri sunarak devamlı gelişmek ve hasta memnuniyetini artırmak.

İLKELERİMİZ

1- Bilimsellik

2- Ahlaki değerlere bağlılık (Güvenilirlik, güleryüzlü-hoşgörülü hizmet, dürüstlük, şeffaflık…)

3- Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti, insan haklarına saygı

4- Takım çalışması; yönetim haftalık toplanarak gündemdeki konuları görüşür, kararlar oy çokluğu ile alınır, oy birliği ile uygulanır. Şirketlerimizde %51 hisseyi en az üç kişi alır.

5- Toplumsal sorumluluk; ortaklarımız gelirlerinin en az %2,5`unu gönüllü olarak hayır kurumlarına (BOSEV Vakfımıza) aktarırlar.

6- Kurumlarımızın karının 1/3`i yatırıma, 1/3`i banka yedek, 1/3`i ortaklara kar olarak dağıtılır. Yönetimin tesbit ettiği oranda da performans dağıtılır.

7- Kurumlarımıza personel alımı çok kişi içerisinden seçilerek en az 3 yöneticinin mülakatı ile yapılır, şirket ortaklarının yakın akrabaları personel olarak çalışamazlar.

8- Yönetim kurulu tüm ortaklarla ayda bir toplanarak bilgilendirme toplantısı yapar. Yeni atılımlar, stratejik konular tüm ortakların görüşüne sunularak karar alınır. Tüm doktorlar ile de ayda bir değerlendirme toplantısı yapılır.

9- Kurumlarımız her yılın programını, tahmini bütçelerini yıl girmeden çıkarıp, uygulamaya geçer.

10-Kurumlarımızın hedefleri kendilerini sürekli geliştirerek çağdaş kurumlar olmaktır.