Resim, renklerin birleşmesinden; şiir, kelimelerin birleşmesinden nasıl oluşmuşsa; müzik de seslerin, duygu, düşünce ve heyecanımızı anlatmak üzere belli bir estetik anlayışına göre seçilip işlenmesinden oluşmaktadır.

Müzik hem bir sanat hem bir bilimdir, duygusal olarak algılanışının yanı sıra akıl ile de kavranabilir.

Müzik; insanın doğaya eklediği uyumlu seslerdir.

Müzik; bir takım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatıdır.

Bütün müzik türleri için ana öğeler ritim, tonalite, dinamik ve ses rengi olarak belirtilir.

Müzik; duygu, düşünce ve imgeleri tek sesli ya da çok sesli olarak anlatma sanatıdır.

Müzik; bir biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan yapıtların çalışması ya da söylenmesidir.

Eski çağlardan başlayarak müziğin, güç kazanma; hastalığa, ölüme, doğuma, evlenmeye, savaşa, eşlik etme, başarıyı ve kazancı sağlama amacının da gösterdiği gibi insanoğlu müzikle korunmaya inanmıştır.

Din, felsefe, matematik, astronomi, folklor konusundaki eski bilgi kitapları, müziğe önemli yer ayırmışlardır.

Pek çok ulus, şarkıları kulaktan kulağa, babadan oğula, ustadan çırağa aktararak saklamıştır. Müzik, yüzyılların ötesinden, zamanın ve yaşayışının süzgecinden geçerek gelir. Bu bakımdan müziğin, zaman içinde gereksemelere uygun olarak değişmesi doğaldır.

Hayatında hiç müzeye gitmeyen, hiç tiyatro seyretmeyen, kitap okumayan, heykel ya da ciddi bir mimari eseri görmeyen insanlar vardır ama hiç müzik dinlemeyen insan yoktur.