Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi başka bir ifade ile piramidi var. Piramidin tabanından yukarıya doğru sıralarsak:

Fizyolojik ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyaçları

Sosyal ihtiyaçlar

Saygınlık ihtiyaçları

Kişisel doyum ihtiyaçları İnsanlar, bu sıralamaya göre bir alttaki ihtiyacını karşılamadan üstteki ihtiyacına odaklanamaz. Sırayla olur ancak. Maslow’a kesinlikle katılıyorum.  Ve ben tüm insanların saygı duyulmaya ihtiyacı ve hakkı olduğuna inanıyorum.