Dertleşerek iyileşeceğiz.

Birbirimiz için var ve hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz.

Milli bir matem içerisindeyiz.

Her birimiz öteki için tutunacak dal olmalıyız.

Beni aşan, gücümü geçen olaylara travma diyoruz.

Travma endişe ve korkuyu tetikler.

Travması olan insanlara, parmak uçlarınızdan yürüyerek yaklaşın.

Mutlaka güvenlik ortamını sağlayın.

Sükûnet ile konuşun.

Afet sonunda intiharlar artmaktadır.

Alkol, madde kullanımları artmaktadır.

Hayatı, rutinleri yoluna koymak lazım.

Temel ihtiyaçlar karşılanmalı.

Yas dalgalar halinde gelir.

İnsanlara ümit aşılamalıyız.

İnancı insanlar için bir şefkat, merhamet olarak takdim edelim.

Merhamet içermeyen, hemhal içermeyen söylemlerden kaçınalım.

Acıya gömülüp kalmayalım.

85 milyon kötürüm kalmayalım.

Üniversitelerimiz kapanmasın.

Kendimizi eylem sahibi yapmak zorundayız. Yeni bir şuurla, ahlakla şehirlerimizi      yapmak zorundayız.

Hasımlarımızla ortak düzlemler aramalıyız.

Buhran zamanları, kriz zamanları hayatı yeni bir bakışla görebileceğimiz zamanlardır.

Bu zamanlar bir fırsat sunan zamanlardır.

Yasımızı tutacağız ama sonsuza kadar değil.

(Deprem konuşmasından derlenmiş özettir.)

Prof. Dr. Kemal Sayar

Psikiyatrist