1. Ortak akıl
 2. Birleşik akıl
 3. Parlamenter sistem
 4. İstişare yapılması
 5. Liyakatlı insan atamaları
 6. Planlı – programlı yönetim
 7. Hukuk ve adaletin işlemesi
 8. Hesap verebilirlik
 9. Dürüstlük
 10. Bilimsellik
 11. Şeffaflık
 12. Demokrasinin her yerde işlemesi
 13. Temel hak ve özgürlüklerin olması
 14. Bağımsızlık
 15. Analizlerin iyi yapılması
 16. Geniş katılımcılık
 17. Rekabetçi ortam
 18. Parametrelerin doğru kurgulanması
 19. Örgütlenme
 20. Organizasyon