1. Ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk.
  2. Yardım severlik.
  3. Yiğitlik, cesaret.
  4. Bilgelik
  5. Alçakgönüllülük, güvenilirlik.
  6. İyi yüreklilik, samimilik.
  7. Ölçülülük, duyarlılık.
  8. İnsanın iyiye yönelmesi.
  9. Ruhsal yetkinlik, olgunluk, kemal.
  10. İyi ve güzel olana yönelen, kötü ve çirkin olandan sakınan ve iyiliği yapmaya çalışan insan, erdemli insandır.