1. İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak,
 2. İşinde ve hayatında, kin, çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak,
 3. Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak,
 4. Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak,
 5. Şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak,
 6. Cömertlik, ikram ve kerem sahibi olmak,
 7. Küçüklere sevgi, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak,
 8. Alçakgönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak,
 9. Ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve affetmek,
 10. Hataları yüze vurmamak,
 11. Dost ve arkadaşlara tatlı sözlü, samimi, güler yüzlü ve güvenilir olmak,
 12. Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek,
 13. Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek,
 14. Yapılan iyilik ve yardımı başa kakmamak,
 15. Hakka, hukuka, hak ölçüsüne riayet etmek,
 16. İnsanların işlerini içten, gönülden ve güleryüzle yapmak,
 17. Daima iyi komşulukta bulunmak, komşunun eza ve cahilliğine sabretmek,
 18. Yaradan’dan dolayı yaratıkları hoş görmek,
 19. Hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak,
 20. İyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak,
 21. Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan şeref duymak,
 22. Zenginlere, zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak,
 23. Allah için sevmek, Allah için nefret etmek,
 24. Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak,
 25. Emri altındakileri ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek,
 26. Açıkta ve gizlide Allah’ın emir ve yasaklarına uymak,
 27. Kötü söz ve hareketlerden sakınmak,
 28. İçi, dışı, özü, sözü bir olmak,
 29. Hakkı korumak, hakka riayette haksızlığı önlemek,
 30. Kötülük ve kendini bilmezliğe iyilikle karşılık vermek,
 31. Bela ve kötülüklere sabır ve tahammüllü olmak,
 32. Müslümanlara lütufkar ve hoş sözlü olmak,
 33. Düşmana düşmanın silahıyla karşılık vermek,
 34. İnanç ve ibadetlerinde samimi olmak,
 35. Fani dünyaya ait şeylerle övünmemek, böbürlenmemek,
 36. Yapılan iyilik ve hayırda Hakk’ın hoşnutluğundan başka bir şey gözetmemek,
 37. Alimlerle dost olup dostlara danışmak,
 38. Her zaman her yerde yalnız Allah’a güvenmek,
 39. Örf, adet ve törelere uymak,
 40. Sır tutmak, sırları açığa vurmamak,
 41. Aza kanaat, çoğa şükür ederek dağıtmak,
 42. Feragat ve fedakarlığı kendi nefsinde yapmak.