1. Lider; vizyon ve strateji sahibidir.
 2. Değer oluşturur.
 3. İnsanları etkiler, ilham verir, önderlik eder.
 4. Adaletli yaklaşır, adil olur.
 5. İstişare eder, çoğunluğa göre karar verir.
 6. Halka odaklanır.
 7. Takipçileri ve çekirdek ekibi vardır.
 8. Her zaman risk alır.
 9. Sürekli değişime açıktır.
 10. Kalplere hitap eder.
 11. İşlerini aklına, gönlüne ahlakına sorarak yapar.
 12. Yol, yordam gösterir.
 13. Beklentileri yükseltir.
 14. Soru sorar, sorgular.
 15. Aydın ve entelektüeldir.
 16. Karşılıksız adım atar.
 17. Kutsal bir amaca hizmet eder.
 18. Elinden geleni tam yapar.
 19. Her iki cihanın dengesini sağlar.
 20. Şah damarından yakın Yaratıcıyla her an Rabıta kurar, kaybetme korkusu yoktur.