A. Tek başına ayaklarının üzerinde durabilmesi %100’lük boyut
(Allah’a inanması, O’nu hissetmesi)

 

B. İkinci %100’lük boyutlar
1. Çocuğunun olması %5
2. Eşinin olması %5
3. Anne babasının olması %5
4. Dertleşeceği dostunun olması %5
5. Üniversite mezunu olması %5
6. Çalıştığı 1. işi %5
7. Çalıştığı 2. işi %2,5
8. Çalıştığı 3. İşi %3,5
9. Çalıştığı 4. İşi %3,5
10. Çalıştığı 5. İşi %3,5
11. Evinin olması %5
12. Arabasının olması %5
13. Yaşamında artı değerler üretebilmesi %5
14. Artı değerlerinden insanlara vermesi %2,5
15. İngilizceyi bilmesi %5
16. Cep telefonu olması, interneti kullanması %2,5
17. Spor merkezlerine gitmesi %5
18. Müzik aletini kullanması %2,5
19. Sivil Toplum Örgütündeki faaliyetleri %2,5
20. Kardeşlerinin (akrabalarının) olması %5
21. Opsiyonlarının olması %5
22. Seyahat etmesi (yurt dışı) %2,5
23. Seyahat etmesi (yurt içi) %2,5
24. Sanat, spor etkinliklerini izleme, katılma %5
25. İbadet yapması %5

Kadın erkek özellikleri ve yaşamın boyutları tamamen şahsımın yaptığı bir çalışmadır.

Yazdığım maddeler insanlık tarihi boyunca yazılıp, çizilen, konuşulan konulardır. Her bir madde için kitaplar yazılabilir.

Kadın erkek özelliklerinin ve yaşamın boyutlarının sonsuz olduğuna inanıyorum.

A ve B boyutları aynı anda geçerli boyutlardır. Bir değere inanıyorsanız %100’lük boyutunuz vardır. B’deki boyutlar sonsuz yazılabilir. B’deki mevcut boyutlarınızın hepsinin kaybetseniz de A’daki boyutunuz size B’de tekrar %100’lük boyutlar oluşturur.