1. Kendini beğenme
  2. Öfke
  3. Kibir
  4. Gıybet
  5. Haset
  6. Makam sevgisi
  7. Mal sevgisi