Ağustos – Eylül 2017

Mekke – Medine

1- Hac; İslam’ın 5 temel esasından biridir. İslam’ın evrenselliğinin, birlik ve beraberliğinin, ırk, renk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan, insanların kardeşlik ve eşitliğinin temsil edildiği bir ibadettir.
Hac’cın Farzları;

1- İhrama girmek.
2-Arafat da vakfe yapmak.
3-Kabe’yi tavaf etmek.

Hac’cı Mebrur → Kabul olunmuş.
Sa’y’ı Meşkur → Şükürle yerine getirilmiş.
Zenbi Mağfur → Günahları affolunmuş bir hac olsun inşallah.

2- Hac; kefen misali bembeyaz giysiler içinde ahiretteki mahşeri hatırlatan, aynı kıyafet içinde zengin fakir, şehirli köylü ayırımını ortadan kaldıran, ben’liği yıkıp biz’i öne çıkaran, şeytan taşlama, tavaf ve sa’y gibi temsili görevlerin ifa edildiği, helal olan bazı şeylerin ihrama girdikten sonra haram kılındığı ve böylece nefis terbiyesi, irade ve sabır eğitiminin yapıldığı, milyonlarla birlikte Allah’a açılan ellerin boş çevrilmediği, dini duyguların ihlas ve samimiyetin doruk noktaya çıktığı ibadettir.

3- Hac; belirli aylardadır. (Şevval, zilkade, zilhicce). Bakara 197

Gücü yeterlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ali İmran 97

İbrahim’in Beytullah’ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik. ‘Bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükua ve secdeye varanlar için evimi (Kabe’yi) tertemiz tut.’ Hac 26

4- Hac; Allah’ın en büyük ibadetidir.

Hac; En büyük kardeşliğe adım atmaktır.

Hac; Manevi temizlik, günahlardan arınmaktır.

Hac; Allah’ın nimetlerinden yararlanmaktır.

5- İhram; hürmet edilmesi gereken bir yere ya da zamana girmek anlamına gelir. Hac ibadetiyle ilgili bir kimsenin hac yapmak niyetiyle, sair zamanlarda helal olan bazı davranışların haram kılınması demektir.

6- Vakfe; belirli bir yerde bir süre kalmak. Hac yapma niyetiyle ihrama girmiş olan kimsenin Zilhicce’nin 9. günü öğleden sonra Arafat’ta ve aynı gece müzdelife de bir müddet kalması.

7- Şeytan Taşlama; Müzdelife’den 49 taş toplanıyor. Mina’da Bayram’ın 1.günü Büyük Şeytan’a 7 taş atılıyor, Bayram’ın 2. Günü Küçük Şeytan’a 7 taş, Orta Şeytan’a 7 taş, Büyük Şeytan’a 7 taş atılıyor, Bayram’ın 3. Günü Küçük Şeytan’a 7 taş, Orta Şeytan’a 7 taş, Büyük Şeytan’a 7 taş atılıyor.

8- Kurban; yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. İbadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Şeytanları taşlama bittikten sonra kurban kes. Bu üç put teslim anıtıdır, nimet halinde ol, kendini bil, bilinçli ol, hac tamamen niyettir, İsmail’i kesmede İblis’i taşlamaya erişiyorsun, İsmail’i sana Allah bağışladı, şimdi onun fidyesini öde, özgür ol. Mina cephesinden dön, Allah’ın temiz ve emniyetli Ev’ine, özgürlük, eşitlik, birliktelik ve aşk sığınağını kurmak için İbrahim’i tevhid misyonunu omuzlayarak Allah ile buluşmaktan halkın içine gel.

9- Tavaf; Kabe’deki Hacerül Esved hizasından başlayarak tekrar aynı noktaya gelinceye kadar Kabe’nin etrafını 7 kez dönmek.

Rahmetli Dr. Emin Acar hocamız insanın vücudundaki tüm kirli kanlar akciğerlere gelir temizlenir, kalp bu temiz kanı tüm vücuda pompaladığı gibi tavaf’da da tüm günahlarımız dökülür, tavaf bitiminde annemizden doğduğumuz gibi çıkarız demişti 1991 hac’cında doktor olarak görevli geldiğimde Kabe’nin karşısında bunları anlatmıştı, hocamızı rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun.

10- Sa’y; çalışıp kazanmak, gayret etmek, koşmak, yürümek gibi anlamlara gelir. Hac ve umre esasında Kabe’nin doğusundaki Sefa ve Merve denilen iki tepeciğin arasında, Sefa’dan başlayıp Merve’de tamamlanmak üzere 7 defa gidip gelmeyi ifade eder. (7×400=2800 m)

11- Arafat; Bilme, anlama ve tanıma anlamlarına gelen Arafat Mekke’nin 25 km güneydoğusunda ova görünümünde düz bir alanın adıdır. Arafat’ın ortasında Cebel-i Rahme (Rahmet Dağı) vardır. Burası Hz. Adem Peygamber’in yeryüzüne indiği yerdir, burası Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’nde 120 bin sahabeye seslendiği yerdir.

12- Arafat’ta Vakfe; arife günü sabah namazı Arafat’ta cemaatle kılındı, öğle vakti öğle namazı ve ikindi namazı cem edildi (cemaatle imamın arkasında arka arkaya kılındı), Arafat Vakfesi’ne duruldu (ayakta eller açık Kabe’ye dönerek DİB hocasına uyularak 40 dk Dua edildi).

13- Müzdelife’de Vakfe; akşam ve yatsı namazları cem edildi (arka arkaya imamın arkasında cemaatle kılındı), Müzdelife Vakfe’sine duruldu, şeytan taşlama için 49 taş toplandı.

14- Mina’da Şeytan Taşlama; Müzdelife’den Mina’ya 6 km yolu milyonlarca hacı yürüyerek geçti, Mina’daki Büyük Şeytan’a 7 taş atıldı. Bayram’ın 2. Günü Küçük Şeytan’a 7 taş, Orta Şeytan’a 7 taş, Büyük Şeytan’a 7 taş atıldı.Bayram’ın 3. Günü Küçük Şeytan’a 7 taş, Orta Şeytan’a 7 taş, Büyük Şeytan’a 7 taş atıldı.

15- Hira (Nur) Dağı; Hz. Peygamber’e ilk vahyin indiği yer.
Bilmillahirrahmanirrahim
Yaradan Rabbinin adıyla oku!
O, insanı alaktan yaratmıştır.
Oku! Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

16- Sevr Dağı; Sevr Mağarası;
Tevbe 40: Siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım eder. Hani bir zaman peygamber, iki kişiden biri iken kafirler onu Mekke’den çıkardılar. Onlar mağarada iken arkadaşına, ‘ üzülme, Allah bizimle beraberdir’ diyordu. Böylece Allah, Peygamberin üzerine emniyet indirdi ve onu görmediğiniz askerlerle destekledi.

17- Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i Mina’da kurban etmek istiyordu. Hz. İbrahim, rüyasında aldığı ilahi buyruğu yerine getirmeye karar verip gerçekleştirmek üzereyken, bu tutumuyla Allah tarafından tabi tutulduğu büyük teslimiyet sınavını kazandığı için Allah Teala, Cebrail aracılığıyla bir koç göndererek oğlunun yerine bunu kurban etmesini istemiş, İbrahim’de öyle yapmıştır. İbrahim Aleyhisselam, yakılmayı göze olacak derecede tehlikelere göğüs gererek putperestlere karşı mücadele verdiği evladını kurban etme buyruğuna da tereddütsüz boyun eğmiş, bu büyük özveriye karşı Allah hem onun ateşle yanmasını önlemiş hem de oğlunu ona bağışlamıştır.

18- Kabe= Beytullah= Allah’ın Evi; Mekke’de Mescid-i Haram denilen Camii Şerifin ortasında yaklaşık 13 m yüksekliğinde, 11-12 m eninde, taştan yapılmış kare şeklinde bir binadır. Kabe, Beytullah (Allah’ın Evi) diye de anılır. Sözlükte geometrik şekillerden küb anlamına gelir. Müslümanların kıblesidir, namazda yönelmiş oldukları yöndür.

19- Dünya’nın, Kainat’ın kalbidir Kabe. Kabe’de kılınan namaz ikramların en büyüğüdür. 1 vakit namaz 100 bin kat namaz sevabı getiriyor. 5 vakit namaz Kabe’de 277 yıl sevap alıyoruz. Kadir Gecesi sevabı 1000 ay (83 yıl)’ dır.

20- Kabe’ye gözüyle bakan taş binayı görür, aklıyla bakan bilimi görür, kalbiyle bakan aşkı görür, tüm ruhuyla bakan Allah’ı görür.

21- Hacer-i Esved; siyah taş demektir. Kabe’nin doğu köşesinde bulunan 18- 19 cm kadarında kırmızımsı, siyah ve parlak bir taştır. Hacer’i Esved’i selamlamak (Bismillahi Allahuekber), dokunmak, öpmek sadece Allah’ın rızasını kazanmak içindir.

22- Zemzem; Mescid’i Haram içinde Kabe-i Muazzama’nın Hacer-i Esved taşının bulunduğu köşesinde 14,5 m uzakta, 173 cm derinliğinde yer altında bir yerde bulunmaktadır, burası çölün ortasında ve denizden 80 km içerde, deniz seviyesinin altındadır. Binlerce yıldan beri çöl sıcaklarında kavrulan insanlara su sağlayan bu kuyunun suyu azalmadan ve kesilmeden akmaya devam etmektedir.

Hz. Peygamber = Zemzem ne niyetle içilirse o meydana gelir.

  1. Hastalık için içersen şifa verir.
  2. Açlığı gidermek için içersen karnını doyurur
  3. Susuzluğu gidermek için içersen susuzluğunu giderir.

 

23- Hurma; İçerdiği meyve şekeri sayesinde enerji deposudur. Protein, yağ, vitamin ve karbonhidratı bir arada içeren tek meyvedir. Bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Yaşlanma belirtilerini azaltır. Sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir içerir.

24- Misvak; Allah Resul’ü (sav), ağız temizliğine ve diş bakımına çok önem vermiş, bu amaçla misvak kullanılmasını tavsiye etmiştir. Misvak, erak ağacı adlı bir bitkinin köklerinden elde edilir.

Misvak: 1- Ağız kokusunu giderir.

2- Sesi güzelleştirip konuşmayı kolaylaştırır.

3-Göze kuvvet verir.

4-Sindirime yardımcı olur.

5-İhtiyarlığı geciktirir.

 

25- Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven nigmete le ke vel mülk la şerike lek.

Allah’ım! Senin emri celiline her an koşmaya, her an itaate hazırım. Sana ortak yoktur. Emir ve
davetine, gönülden ve sadakatle icabet ederim. Şüphesiz ki hamd de, nimet de sana mahsustur. Mülk
senindir. Senin şerikin yoktur.

Telbiye; icabet etmek. Bir hac terimi olarak lebbeyk diye başlayan cümleleri söylemeye denir.

 

26- Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabennar. Birahmetiki ya Erhamerrahimin.

Allahım ! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette’de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabınadan koru. Ey Rabbim, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.

 

27- Hac ibadeti içindeki ritüellerin her birinin ayrı bir anlamı ve sembolik değeri vardır. Bu sembolik anlamlar kalbi bir uyanışa, duygusal bir iletişime imkan sağlamaktadır. Kutsal topraklarda selamlarda selamlanan mekanların en önemlileri Kabe-i Muazzama ve Hacer-i Esved ile Medine-i münevvere’de Mescid-i Nebi’deki Kabr-i Nebi’dir.

28- Hacılar, tek ve mutlak varlık Allah’a yönelme arzusunda bulunan ve dünyanın her tarafından gelip tek vücut olan insan zümresidir. Mutlak varlık fezasına ulaşan yolcuların tek benzeri hacılardır. Hacılarda her taraftan Kabe-i Muazzama’ya gelirler.

29- Mebrur bir haccın sevabı ise ancak cennettir.

30- Kabe-i Muazzama’ya vararak onu ve sahibi’ni selamlayan, kapısını bulmak için sevgilisinin evinin kapısından dönen aşık gibidir.

31- Selamlama, gözü ile Kabe-i Muazzama’ya, dil ile Harem’e gönül gözü ile Kabe-i Muazzama’nın sahibine yönelik bir selamlamadır, bu yöneliş selamlayanı suret Kabe’sinden, siret Kabe’sine döndürür. Siret Kabe’si de dediğimiz Gönül Kabe’sidir. Allah’ı tesbih etmek için her şartta selamlamaya ihtiyaç vardır.

32- Hac; farz-ı ayındır. Hac ömürde bir defa farzdır.

33- Hac için; 1- Müslüman olmak,

2- Akıllı olmak,

3-Buluğa ermiş olmak,

4-Özgür olmak,

5-Sağlıklı olmak

6-Ekonomik yönden imkan sahibi olmak gerekir.

 

34- Hac; en faziletli ibadetlerden biridir.

35- Hac; Dünya Müslümanlarının kaynaşmasını birbirlerini ve değişik kültürleri tanımalarını sağlar.

36- Hac; İslami bilinçlenmeye, imanın aksiyona geçirilmesine, manevi kirlerden arınmaya, gönlü bütün safiyeti ile Yaratan’a açmaya vesile olur.

37- Kıble; sözlükte cihat, yön anlamına gelir. Dini bir kavram olarak Müslümanların namazda yönelmiş oldukları yön, Kabe manasına gelir.

38- Cemre; sözlükte çakıl taşı ve ateş koru anlamına gelir. Bir hac terimi olarak da, haccedenlerin Kurban Bayramı günleri Mina’da, halk arasında şeytan diye isimlendirilen yerlere (cemerat) attıkları küçük taşların her birine denir.

39- Arefe Günü; sözlükte bilme, anlama ve tanıma anlamlarına gelir. Zilhicce ayının 9. gününe (kurban bayramından bir önceki) verilen isimdir. Arafat vakfesi bugün yapılır.

40- Mina; Mekke ile Müzdelife bölgesi arasında bulunan Haram sınırları içinde kalan bölgenin adıdır. Büyük, orta ve küçük cemreler buradadır. Bayram günleri şeytan taşlama görevi burada yapılır. Hac ile ilgili Kurbanlar burada kesilir.

41- Rida; hac veya umre yapmak isteyen kimsenin ihrama girmek için mutat elbiselerini çıkararak büründükleri iki parça havlu türü örtüden baş hariç vücudun belden yukarısını örten kısma denir.

42- İzar; belden aşağısını örten kısma denir.

43- Mescid-i Haram; Mekke’nin ortasında Kâbe’nin bulunduğu Camii Şerif’tir. Yeryüzünde ilk yapılan mesciddir. Mescid-i Haram da kılınan namaz diğer mescidlerde kılınan namazlardan 100 bin kat daha fazla sevaptır.

44- Makam- ı İbrahim; İbrahim’in makamı demektir.Hz.İbrahim’in Kabe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir.Buradaki taşta ayak izi vardır.Bu yer, Kabe’nin doğu tarafında. Zemzem kuyusu ile Kabe’nin kapısı arasındadır.

45- Müzdelife; Arafat ile Mina arasında Harem sınırları içinde bir bölgenin adıdır.

46- Bir Müslüman için Hac’dan daha büyük bir unvan yoktur.

47- Hac; hem malla hem canla yapılan bir ibadettir.

48- Allah sevmediği insanları Hac’ca davet etmez.

49- İkramların en büyüğü Kâbe’de kılınan namazdır.

50- Hz. Peygamber; kim Allah için hacceder de, Allah’ın rızasına uymayan kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak hac dan döner.

51- İnsan; akıl, muhakeme, anlama ve irade gibi birçok yetenekle donatılmış ve ilahi vahiy ile kendisine rehberlik edilmiştir.

52- Allah’ı tanımak, O’na kulluk etmek, hayatını O’nun belirlediği program dahilinde yürütmek insanın temel görevidir.

53- Beytullah’a yönelmek, gözünü gönlünü Kâbe’nin yanında dinlendirmek, huzura kavuşmaktır. Hak yolunda yepyeni bir azimle dolmaktır.

54- Hac’da kendimizi, özümüzü arıyoruz. Söz, kalbe tesir etmelidir. Bulanlar arayanlardır.

55- Ya Rab! Bizleri hidayete erdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bizlere katından rahmet bağışla. Şüphesiz ki keremi ve lütfu en bol sensin.

56- İnsanlara hac ibadetini duyur. Hac 27

57- Kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Hac 28

58- Ey İnananlar! Siz de şanlı Nebi’ye salavat getirin ve ona tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56

59- Yine Allah ve resulümden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur.Şayet tövbe ederseniz, bu kendi iyiliğinize olur, eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah’ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm! İnkârcıları elem veren bir azapla müjdeler. Tevbe 3

60- Allah Kâbe’yi, Beytülharam’ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah’ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah’ın her şeyi bildiğini anlamamız içindir. Maide 97

61- Sefa ile Merve Allah’ın nişanlarındandır, dolayısıyla hac ve umre yaparak Beytullah’ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükâfatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. Bakara 158

62- Sana hilalleri soruyorlar De ki: Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Bakara 189

63- Rabbinizden bir lütuf beklememizde sizin için bir günah yoktur. Arafat’tan dalga dalga indiğinizde Meşar-ı Haram’da Allah’ı zikredin. O’nu, size gösterdiği şekilde zikredin, kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Bakara 198

64- Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid- i Haram tarafına çevir, nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin. Bakara 144

65- Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de, atalarınzı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah’ı anın ama insanlardan öyleleri vardır ki;’’ Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada ver’’ diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. Bakara 200

66- İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ‘’ Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver,bizi cehennem azabından koru’’ derler. Bakara 201

67- Belirlenmiş günlerde (kurban bayramı arifesinden başlayan ve Allah’ın tekbirlerle anıldığı teşrik günleri ve Mina’da şeytan taşlama vazifesinin süresi ile ilgilidir) Allah’ı zikredin. Allah’a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur, daha uzun kalana da günah yoktur. Allah’a saygılı olun. Bilin ki sizler O’nun huzurunda toplanacaksınız! Bakara 203

68- De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. Enam 162

69- Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları. O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Hac 37

70- Yunus Emre

Araya araya bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni

Bir mübarek sefer olsa da gitsem
Kabe yollarında kumlara batsam
Cemalin bir kez düşte seyretsem
Ya Muhammed canım arzular seni

71- Hacı Bektaş Veli

Kabe-i Muazzama’da ihram giyerler
Hakkı batıldan ayırmak, ihram giymeye benzer
Geçmiş günahlar için tevbe etmek
Kalan ömrü Hak Teala’nın kulluğunda geçirmek
Sefa ile Merve arasında yürümeye
Her zaman tevbe istiğfar etmek de
Kabe-i Muazzama’yı tavafa benzer

72- Mevlana

İçinde aşk ve ızdırap bulunan gönül, Allah’ın (c.c.) Evi’dir.
Kırık gönülleri onarmak hac ve umre yapmak kadar değerlidir.
Yıkık gönül, Tanrı’nın baktığı varlıktır, onu yapan can, nede kutludur.
Kırılmış, iki yüz parça olmuş gönlü yapmak, Tanrı’ya hacdan yeğdir.

73- İmam Gazali

Hac ve Umre ibadeti helal mal ile yapılmalıdır.

74- İbn Arabi

Hacılar Allah’ın (c.c.) misafirleridir.

75- İsmail Hakkı Bursevi

Gaza eyleki nefsin münkesir ola
Ve hac eyle ki Rabbül beyte eresin
Hacdan murat oldur ki Tanrı evin ziyaret edesin
Ve ziyaretten murat sıfatlarını anmaktır

76- Ali Şeriati

Hayat döngüsel bir hareket, kısır döngü, boş, anlamsız, tekdüze gelgitler. Temaşa, sonuçsuz, anlamsız sabah ve akşamların seyri, tatsız ve sonu gelmez bir oyun. Zamanın yoktur. Hepsi ızdırap, telaş, bekleyiş ve Hac, senin aptalca cebre, bu anlamsız lanetli yazgıya karşı isyanın. Kararsız, tereddütlü ve döngüsel hayattan, tüketim için üretim, üretim için tüketimden kurtuluşun. Hac, ucu kaçmış bir yumak gibi varlığını açar. Bu kapalı daire devrimci niyetle açılır, ufuk olur, yola koyulur. Dosdoğru bir seyir çizgisinde ebediyete hicret eder. Başka bir yöne, Allah’a doğru. Kendi evinden Allah’ın Evi’ne (Kabe’ye), halkın evine hicret!

77- Necip Fazıl Kısakürek

Hac; büyük bir işe, muazzam bir davranışa niyet etmek. Yani büyük bir hamle, atılış, büyük bir oluşa adım atış.

Yarabbi, bana ve bütün mümin kullarına İslam uğrunda sıhhat, afiyet, hayat, hareket, nusret, muvaffakiyet, liyakat ve saadet bahşet!

78- Cengiz Numanoğlu

Yıllar geçti, aramakla özümüzü
Dünya malı kör etmişti gözümü
Unutmuştum, ‘Kalu Bela’ sözümü
Gör ki hatırladım. Beytullah’ta ben
Bir zaman derdim ki Yarabbi neden
Bir daha istiyor, bir kere giden

Meğer bilemezmiş, insan gitmeden
Aldım cevabımı, Beytullah’ta ben

79- Şair Nabi

Sakın terk-i edepten kuy-ı mahbub-ı hüda’dır bu
Nazargah –ı hüda’dır, makam-ı Mustafa’dır bu

80- Arif Nihat Asya

Seccaden kumlardı.
Devirlerden, diyarlardan
Gelip göklerde buluşan
Ezanların vardı
Mescit mümin, minber mümin.
Taşardı kubbelerden Tekbir,
Dolardı kubbelere ‘’amin’’!
Ve mübarek geceler, dualarımız,
Geri gelmeyen dualardı.
Geceler ki pırıl pırıl,
Kandillerin yanardı!
Kapına gelenler ya Muhammed,
Uzaktan, yakından.
Mümin döndüler kapından!
Besmele, ekmeğimizin bereketiydi.
İki dünyada aziz ümmet,
Muhammed ümmetiydi.
Konsun yine pervazlara güvercinler,
Hu hu’lara karışsın âminler
Mübarek akşamdır,
Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler!

81- Hz. Peygamber’in Hac’daki Veda Hutbesi

 

82- Selamlaşma; evrende var olan varlıkların fıtrat ve tabiat kanunlarına göre birbirleriyle olan söz, davranış ve duygusal iletişimlerinin genel adıdır.

83- Selam; varlık alemin de Yaratıcı’ dan yaratılmışlara, yaratılmışlardan Yaratıcı’ ya ve yaratılmışların kendi aralarında barış ve uzlaşmanın bir parolasıdır.

84- Selam; önce selamlayanın gönlünde bir özgüven, sonra selamlananda sevgi ve barış duyguları uyandırarak pozitif enerji oluşturmaktadır.

85- Hz. Peygamber; Allah’ım! Senin rızan için hac yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır Allah’ım demiştir. Peygamber Efendimiz sadece hac ibadetinde bunu bana kolaylaştır Allah’ım demiştir.

86- Hz. Peygamber; kim hac yapar da ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse, beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur.

87- Mekke’nin haremi, Allah’ın haremidir.

Medine’nin haremi, Hz. Peygamber’in haremidir.

Mescid-i Aksa’nın haremi, ümmetin haremidir.

88- Büyük Şeytan, Hz. İbrahim’e vesvese vermiştir.

Orta Şeytan, Hz. Hacer’e vesvese vermiştir.

Küçük Şeytan, Hz. İsmail’e vesvese vermiştir.

89- Cennet’ten 4 şey inmiştir.

1) Hacerül Esved
2) Makamı İbrahim taşı
3) Rüknü Yabanı taşı
4) Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etmek istediğinde inen Koç.

 

90- Hanefi Mezhebine göre Müzdelife Vakfasi için sabah namazına kadar kalmak vacip, diğer mezheplere göre vakfeye durup ayrılabilirsiniz. DİB Maliki mezhebine burada uyarak Türk hacılarını gece 12’den sonra Mina’ya yürütüyor.

91- Allah’a kul ve kurban olmaya geldik.

Allah’a teslim olmaya geldik.

Allah’a sevgili, dost olmaya geldik.

92- Mekke’nin nüfusu 2,5 milyon. Medine’nin nüfus 1 milyon 250 bin.

93- Kâbe’de aynı anda 3 milyon insan namaz kılabiliyor.Ravza’da aynı zamanda 1 milyon insan namaz kılabiliyor.

94- Dünyanın en yaşlı hacıları Türkiye’den geliyor. Ortalama 55 -60 yaş.

95- Müslüman ülkelere nüfuslarının binde 1’i hac kotası uygulanıyor. Türkiye için hac kotası 80 bin, en kalabalık Müslüman ülke Endonesya için 220 bin.

96- Edebiyatımızda hac ve umre, ebedi vuslata, mutlak varlık Cenab-ı Hak’ka ulaşmanın manevi yolu olarak hep birlikte anılmıştır.

97- Medine’yi Münevvere de kılınan bir namaza 1000 kat sevap vardır.

98- Ecdadımız 414 yıl bu Kutsal Topraklara hizmet etmiştir.

99- Şeytanın insandaki 7 sıfatı;

1- Kendini beğenme
2- Öfke
3- Kibir
4- Gıybet
5- Haset
6- Makam sevgisi
7- Mal sevgisi

Hac’dan gelen Müslümanlar bu kötü sıfatları önceden terk etmediyse şimdi terk eder. Her şeytana 7 taş atarak bu kötü sıfatları hayatımızdan çıkarırız.

100- Hac; insanın Allah’a en yakın olduğu andır.

Hac; hiçlik – sonsuzluktur.