• Aile Devlettir. Aile sevgi yuvasıdır.
 • Aile bağımsızlıktır. Ailenin tüm bireyleri bağımsızdır.
 • Aile mutluluktur. Aile Huzurdur.
 • Aile birlikteliktir. Aile sığınılacak limandır
 • Evlenmede aranacak birinci ilke Ahlak olmalıdır.
 • Gönüllerin ısınması, ten uyumu gerekir.
 • Saatlerce sohbet edilebilmelidir. Kadın ve erkeğin mesleği olmalıdır.
 • Evlenmek çok kolaylaştırılmalıdır. Eşlerin standartları birbirin yakın olmalıdır.
 • Ailede ortak işlerle ilgili görev taksimi yapılmalıdır.
 • Ailede hiçbir birey diğerinden üstün değildir.
 • Aileye; anne babaların, akrabaların, üçüncü şahısların, kuruluşların emirleri, planları ailenin bağımsızlığını zedeler.
 • Eşler birbirlerinin mallarını, şereflerini iyi günde, kötü günde korurlar.
 • Ailede daha çok kazanan, daha çok zaman harcayan dominant olan ailenin yöneticisidir. Her zaman adaletle yönetir.
 • Ailenin tüm bireyleri söz söyleme hakkına, karara katılma hakkına sahiptir. Kararlar oy çokluğuyla alınıp, oy birliğiyle uygulanır.
 • Bireylerin derecelerinin farklı olması üstünlük değildir, imtihandan geçmeleri içindir.
 • Ailede her birey, yaratıcın ruhsal yansımasıdır.
 • Eşinizi, çocuklarınızı güzel davranışlarından dolayı övün, ödüllendirin.
 • Evlilik yıl dönümüzü, aile bireylerinin doğum günlerini kutlayın, hediyeler alın.

AİLE

 • Anne çocuğunu 2 (iki) yıl emzirmeli, anne sütünün, anne kucağının tam alternatifi yoktur.
 • Çocuklara verilecek isimler kulağa hoş gelmeli, anlamı güzel olmalıdır. Kullanılan soy isimler kulağa hoş gelmeli, anlamı güzel olmalıdır. Kadın, kocasının soyadını kullanma zorunluluğu olmamalıdır. Gerektiğinde kadın, erkek yeni bir soyadı alarak kullanabilmelidir.
 • Çocuklar 18 yaşını doldurduklarında beğenmiyorlarsa adlarını ve soyadlarını değiştirme özgürlükleri olmalıdır.
 • Çocuklar anne babalarının her gece kitap okuduklarını, dua ettiklerini görmelidirler. Anne babalar çocuklarına sarılmalı, öpmeli, ellerinden tutmalıdırlar. Aile bireyleri birbirlerinin ellerini öpmemelidirler. Hijyen açısından, insan onuru açısından hiçbir insan hiçbir insanın önünde eğilmemelidir.
 • Aile Bireyleri sevdiği bir sporu düzenli yapmalıdır, sevdiği bir müzik enstrümanı çalmalıdır. Aile sanatsal etkinlikleri, spor etkinliklerine, kültürel etkinliklere, yemeğe, yurtiçi yurtdışı seyahatlere gitmelidir.
 • Ailenin dışındaki anne babalar, akrabalar aileye karışamazlar, emir veremezler, tavsiyede bulunamazlar. Sadece kendi çocuğuna görüşünü söyleyebilir, fikirleri sorulunca cevap verebilirler. Randevu almadan aileyi ziyarete gitmemelidirler.
 • Eşlerin anne ve babaları bir tanedir, diğerleri kayınvalide, kayınpederdir. Kayınvalideye anne, kayınpedere baba demek için eşlerin zorlanması doğu değildir, ikiyüzlülüktür.
 • Eşler kendi anne babalarına hizmet etme özgürlükleri vardır, eşini bilgilendirir.

AİLE

 • İlk halkada her zaman insanın kendisi vardır, diğer halkalarda çocuğu, eşi, annesi, babası, dostları, akrabaları … sıralanabilir.
 • Ailede eşler birbirlerini eleştirmemeleri, aşağılamamalı, küçük görmemelidir. Eşler birbirlerini ve çocuklarını topluluk içerisinde eleştirmemelidir.
 • Eşler sorunları olduğunda içlerine atmamalı, ertelememeli konuşmalıdır.
 • Eşler birbirlerini iş yerinde sürekli arayıp rahatsız etmemelidir.
 • Eşler ailede mallarıyla, mülkleriyle, sülaleleriyle övünmemelidir.
 • Ailede fiziki şiddet hiçbir zaman olmamalıdır.
 • Ailede eşler aile planlamasına birlikte karar vermeli, birlikte uygulamalı, sadece kadına doğum kontrolü yüklenmemelidir.
 • Her erkeğe bir kadın yeterlidir, sevgili, metres, dini nikahlı ikinci eş yanlıştır. Tek eşlilik ancak, birbirini sevmeleriyle, derin bir sevgi ve şefkatle, birbirleriyle huzur bulmalarıyla … spor yapmalarıyla… seher vaktinde O’nu okuma, dua etmekle… mutlulukla, huzurla devam eder.
 • Eşler dik kafalılık ve şirretlik etmelerinde birbirlerine öğüt ve sabır önerirler. Yararı olmazsa yataklarını veya mekanlarını ayırırlar. Anlaşarak aralarını düzeltmek, uzlaşmak daha uygundur. Her iki taraftan dost hakemler tayin edilerek araları düzelebilir. Bununla da düzelmezse boşanırlar.
 • Ailede yaşanan maksimum düzeyde sıkıntılara sabredildiğinde, ileri zaman diliminde maksimum mutluluklar, huzurlar yaşanır.

AİLE

 • Ailede Ahlak İlkeleri olarak…
 • İyilerle dost olmak, kötülüğe karşı koymak.
 • Başkalarına maddi ve moral yardımlarında bulunmak.
 • Hoşgörülü olmak. Görgülü olmak.
 • Olumsuzluklara karşı dayanıklı olmak-direnmek.
 • İnsanlara iyi davranmak. Yapılan iyiliği başa kakmamak.
 • İftira atmamak. Zararlı yalan söylememek.
 • Zulüm yapmamak. Hırsızlık etmemek.
 • Birbirlerinin dünyalarını öldürmemek.
 • Sigara içmemek, uyuşturucu kullanmamak.
 • Zinaya yaklaşmamak. İnsanları taciz etmemek.
 • Sözünde durmak. Emaneti korumak. Adaletli olmak.
 • Yaratana inanmak. İkinci boyutta hesaba inanmak.
 • Yerde ve gökte her şeyin sahibi Yaratan.
 • Haksızlıklarda ilahi adalet tecelli etmektedir.
 • Dürüst olmak:
 • İçinizden geçirdiklerinizde dürüstlük.
 • Sözünüzde dürüstlük.
 • Eyleminizde dürüstlük
 • Bilimsel olmak. Evrensel olmak. Temiz olmak…
 • Aile bireyleri birbirlerinin göz aydınlığıdır…